PERSONALISTIKA

Naše personální služby jsou určeny pro všechny společnosti, které nemají specializovaný útvar nebo pracovníka zabývajícího se personální prací.
Umožníme získat základní orientaci v otázkách zaměstnání kvalifikovaných pracovníků, jejich udržení a v možnostech přizpůsobení jejich kvalifikace stále se měnícím podmínkám na pracovním trhu.
Můžeme Vám pomoci zejména v těchto záležitostech:
  • nábor zaměstnanců
  • personální plánování
  • informace o možnostech získávání kvalifikace a vzdělávání
  • tvorba kariérního a platového řádu
  • tvorba motivačního sytému ve firmě
  • systém náboru a přijímání pracovníků
  • orientace v pracovněprávní legislativě
  • řešení docházky a zpracování mezd