PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytujeme komplexní poradenství ve všech otázkách obchodního a finančního práva se zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty. Součástí našich právních služeb je také asistence v  záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva.